BLA大型活動

2021-2023 BLA活動概況

入會查詢:陳小姐 5707 3985
加入成為BLA會員,請按以下連結。填妥表格後,請將入數紙 whatsapp 5707 3985

https://goo.gl/forms/bsWGQWXu1pvDNRqJ2

2021 活動回顧

21.12.2021/BLA 「聖誕童樂運動會」運動抗疫 童你籌款

21.12.2021/BLA 「聖誕童樂運動會」運動抗疫 童你籌款 鳴謝各贊助商

16.7.2021/BLA x TAG 合辦「做一天舞臺女皇」殘疾女士服裝秀慈善籌款午宴 暨 BLA 第三屆就職禮

2019 活動回顧

09.12.2019/BLA 第二屆聖誕慈善手袋拍賣活動

19.07.2019/BLA二周年晚宴暨就職典禮

2018 活動回顧

19.12.2018/BLA愛在聖誕慈善拍賣

14.7.2018/BLA一周年派對

2017 活動回顧

14.7.2017/BLA Launch Day